Địa chỉ: Đường Hồ Xuân Hương - Quảng Cư - thị xã Sầm Sơn - tỉnh Thanh hóa
Điện thoại: 0378 788 880
Địa chỉ: Số 08 - Đường Bà Triệu - Phường Bắc - Thị xã Sầm Sơn - Thanh Hóa
Điện thoại: 02373 821 487; 02373 821 378
Địa chỉ: Tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại:

Bản đồ Huyện Hà Trung

Đăng ký tạm trú