Địa chỉ: Số 08 - Đường Bà Triệu - Phường Bắc - Thị xã Sầm Sơn - Thanh Hóa
Điện thoại: 02373 821 487; 02373 821 378

Bản đồ Huyện Hà Trung

Đăng ký tạm trú