Địa chỉ: Tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại:

Bản đồ Huyện Hà Trung

Đăng ký tạm trú