Đình Động Bồng

Đăng lúc: 08:53:54 09/09/2017 (GMT+7)

Đình Động Bồng, xã Hà Tiến, huyện Hà Trung được xây dựng vào đời Vua Gia Long thứ 10 (1812) là một trong những ngôi đình thời Nguyễn chiếm một vị trí quan trọng trong nền kiến trúc cổ xứ Thanh.